KOMMUNER

"Vores afdeling for de større børn hang overhovedet ikke sammen! Så vi tog fat i Susanne, der tidligere har løst opgaven med at give musikbiblioteket et løft. Hun var meget lydhør og der var en rigtig god og kreativ dialog omkring ønsker, ideer og tanker – meget konstruktivt.

Vi er så tilfredse med resultat, at vi allerede har sat Susanne igang med at skabe nye løsninger andre steder i biblioteket - med samme sikre hånd som altid!"

Anne Gunnar, børnekulturkonsulent og børnebibliotekar, Svendborg Bibliotek

Når man ikke er en velhavende kommune, kan det være svært at lave en gennemgribende nyindretning på én gang. Kommunale opgaver handler ofte om, at få meget ud af ingenting uden at belaste budgettet for meget. Flere af de opgaveløsninger du kan se herunder, er eksempler på hvordan jeg har nyindrettet med et miks af genbrug af eksist. inventar og nyanskaffelser.

Genbrug & nyt

På biblioteket blev høje, gule stålreoler fra 70´erne skåret ned i halv højde og lakeret hvide. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev reoler med forskellige typer finer lakeret mørkegrå og påsat hjul. Alle hævesænkeborde og stole blev genanvendt. Her blev løsning af problemer med akustik og dårligt arbejdsmiljø vægtet højere end nye møbler.

Står du som chef eller afdelingsleder af en kommunal institution med lignende udfordringer er du velkommen til at kontakte mig og få en snak om hvordan jeg selvfølgelig også kan hjælpe dig. Du må gerne starte med at kalde det for en umulig opgave. Det er dem jeg allerhelst vil løse.

Ring til Susanne på 41610331 eller skriv i kontaktformularen.

 SVENDBORG BIBLIOTEK

Indretningsopgaven har strakt sig over en periode på mere end ti år. Endnu længere har man i Svendborg talt om at bygge et nyt, moderne bibliotek på havnen. Finanskrise og svigtende indtægter i kommunekassen har udskudt projektet igen og igen. Derfor har der været brug for løbende at skabe fornyelse af biblioteket, der er gået fra "arkiv" til "værested".
 •  

  Se mere >>>

  I takt med at bibliotekernes rolle har ændret sig, har det været nødvendigt at nyindrette indenfor de eksisterende vægge. Mængden af bøger er blevet reduceret kraftigt og der er skabt mere plads til ophold og udstillinger. I musikafdelingen skulle der skabes plads til mere materiale i form af gammeldags vinylplader og pladespillere, da de gamle plader har fået en renæssance.

  Det har ikke været muligt at lave den store overordnede helhedsplan for biblioteksindretningen på én gang. Derfor har min opgave med at indrette enkelte områder hver for sig også handlet om at sørge for den gennemgående røde tråd.

  Derfor fastlagde jeg tidligt en skrifttype, indførte bambusplader som et nyt materiale samt en rolig farvepalet. Jeg ønskede at skabe ro og overskuelighed samt en enkel og tydelig skiltning, så det blev nemt at finde rundt. Skilte skulle bruges som en dekoration i sig selv.

   

  Se mindre <<<

 VEJLE KOMMUNE ADMINISTRATIONSBYGNING

Nyindretning af kantine, VIP-mødelokale, undervisningslokale, kontorer, opholds- og gangarealer.

De fleste møbler var sammenbragte i forbindelse med kommunesammenlægningen, og nyanskaffelserne var uden sammenhæng. Kantinen havde akustikproblemer og belysningen var utilstrækkelig. Samtidig lå der en udfordring i at huset fortsat skulle fungere som arbejdsplads under hele forløbet
 •  

  Se mere >>>

  Jeg formulerede en handlingsplan og lavede et indretningsforslag med afsæt i Vejle Kommunes værdisæt i fire punkter: 1) Mennesket i centrum; 2) Åbenhed og dialog; 3) Mod og professionalisme samt 4) Sundhed og trivsel.

  Projektet blev gennemført i etaper så det meste af huset kunne bruges selvom vi var i gang. Lydproblemet i kantinen løste vi med akustikfelter og stole med specielle fødder. Gulve blev afslebet og oliebehandlet, og vi købte nye møbler af høj kvalitet fra blandt andet Erik Jørgensens møbelfabrik og Randers Møbler.

  "Vi har haft flere indretningskonsulenter ind over i vores store hus, min ingen så dygtige som Susanne"
  Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør

  Udført under ansættelse på Tegnestuen Mejeriet. Klik på fotografierne til venstre for at se før- og efterbilleder i stort format.

   

  Se mindre <<<

 UNGEKONTAKTEN

Indretning - rumdesign - wayfinding: vindfang, foyer og gangarealer.

Skab et attraktivt og "ikke kommunalt udseende" center for rådgivning af unge med særlige udfordringer i forhold til uddannelse, familieforhold og beskæftigelse.
 •  

  Se mere >>>

  Mange unge blev "tabt" under vejs på deres tur fra den ene rådgivning til den anden, som lå spredt i byen. Det skulle den samlede indsats i Ungekontakten forhindre. Byggeriet fra 70´erne med gule murstensvægge og store glaspartier, virkede ikke umiddelbart indbydende og det var også de tilbagemeldinger vi fik fra fokusgruppen af unge mennesker, som var med fra starten.

  Jeg kunne straks se de rumlige kvaliteter i stedet. Gode materialer og god arkitektur med en fantastisk udsigt til et grønt område bag huset og gode adgangsforhold og synlighed mod vejen.

  Jeg foreslog, at vi ikke kun skulle tænke interiør, men også arbejde med facaden. Skiltning ville jeg lade indgå som et dekorativt element i samspil med grafiske dekorationer, hvor jeg inddrog grafisk designer Pia Rolschau Hansen (ByCatfish.dk) som medspiller. Den visuelle identitet skulle være så langt fra "kommunekontor" som muligt, men det måtte heller ikke ligne en ungdomsklub. De unge skulle tages alvorligt.

  Det handlede om at skabe tryghed for de unge, der skulle bruge huset, så det skulle være let at finde rundt. Vi ville ikke have en traditionel skranke, men placerede i stedet 2 arbejdspladser bagest i foyeren - besøgende skal kunne få personlig kontakt til en medarbejder straks ved ankomst.

  Placering af bruger-PC´er og printer, designede jeg som en dekorativ væg i foyeren, med båse - kun afdækket med glas. Siddende med siden til rummet, vil skærmbilledet ikke være tydelig for andre end brugeren. Afskærmet, men ikke lukket inde.

  Jeg valgte de stiliserede Nordic Forest dekorationer fordi vi som mennesker instinktivt forbinder noget trygt ved at være omgivet af træer. De skal ikke konkurrere med naturen udenfor, derfor har jeg ikke valgt fotostater af træer. Skoven/ træer kender vi også som symboler fra både mytologien, i talemåder og i eventyrerne.
  Om træer vokser ind i himlen? Det ved vi ikke for vi kan ikke se toppene. Se omtale.

  Klik på fotografierne til venstre for at se billeder fra Ungekontakten i stort format.

  Se mere rumdekoration på Kolding Gymnasium

   

  Se mindre <<<

 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Her var udfordringen at sørge for gode arbejdsforhold for fire teams + reception, i et 400 kvadratmeter stort gennemgangsrum for kommunens ældre/omsorgsafdeling. Medarbejderne havde forståeligt nok forsøgt at forskanse sig med for hånden værende reoler, spanske vægge og potteplanter.
 •  

  Se mere >>>

  Det var ikke en mulighed at opdele rummet med skillevægge, da varme-, ventilations- og brandanlæg ikke ville kunne fungere. Det ville koste en formue at ændre på! Jeg løste opgaven ved først at tage en grundig snak med ledelsen og medarbejdere hver for sig. Jeg registrerede rummet, flugtveje, inventar og den samlede analyse mundede ud i indretningsforslaget som nu er under udførelse. Vedr. lydgener og akustik se også

   

  Se mindre <<<

 CAFÉ AROMA

Café Aroma - et kommunalt projekt under lokalpsykiatrien i Svendborg Kommune (2010)

Indretning af cafe og butik samt design af logo i forbindelse med at cafeen skulle flytte til større lokaler.

NY OPGAVE: 2012 indretning af personalefaciliteter bag cafeen. Igangværende.
 •  

  Se mere >>>


  Café Aroma er en hensyntagende arbejdsplads for personer der er psykisk sårbare eller har en sindslidelse. Den kommende flytning gav generel bekymring, og mange frygtede at det ikke ville blive så hyggeligt i det store rum. Desuden skulle indrettes en butik i cafeen som især er kendt for egen friskbrændte kaffe.

  Allerførst designede jeg et nyt logo så cafeens grafiske udtryk matchede den indretning jeg havde i tankerne for rummet. Det store lokale indrettede jeg dels med eksisterende - og velkendte - møbler, dels med specialdesignet inventar. Møbelsnedker Mads Weiss fremstillede den kaffefarvede bardisk, hvide podier til butikken og en indbygget bænk langs endevæggen. Endevæggen blev også kaffefarvet, og dekorationen består af mange forskellige kaffekopper hængt op direkte på væggen. En billig løsning som inddrog cafeens brugere der var med til at dekorere.

  Klik på fotografierne til venstre for at se billeder fra Café Aroma i stort format.

   

  Se mindre <<<

 IMPULS

Det tidligere julemærkehjem, Holbølsminde Centret skulle nyindrettes og blev samtidig omdøbt til IMPULS. Stedet fungerer som et værested for psykisk sårbare borgere under lokalpsykiatrien i Svendborg Kommune. Café Aroma er et andet tilbud, som jeg tidligere havde hjulpet med nyindretning og derfor landede opgaven hos mig.
 •  

  Se mere >>>

  Min tilgang til opgaven var at skabe trygge og tydelige rammer for brugerne, hvor de både kunne skærmes og aktiveres i et moderne og funktionelt miljø. Madlavning og fællesspisning er vigtige elementer i dagligdagen, og omskabelsen af det tidligere spise/ opholdsrum til et indbydende cafémiljø fik særligt fokus. Balancen mellem det hjemlige/trygge og det åbne/imødekomne er vejen til succes her, og det lykkedes rigtig godt!

   

  Se mindre <<<

 

Programmeret og hosted af nordicweb