Susanne Magelund - Privatlivspolitik

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Dine personoplysninger er i gode hænder! Både her på hjemmesiden og i firmaet Susanne Magelund Indretning/design. Først får du Cookie- og privatlivspolitik og derefter Beskyttelse af persondata.

Sidst opdateret 23.05.2018

PERSONOPLYSNINGER

Operatørerne af dette website tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de gældende lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og privatlivspolitik.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

Vær opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsproblemer. En fuldstændig beskyttelse af data fra tredjeparters adgang er ikke mulig.

 

COOKIES

Dette website anvender såkaldte ”cookies”. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores website mere brugervenlig, effektiv og sikker. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Hovedparten af de cookies vi bruger, er såkaldte "session cookies". Disse bliver slettet automatisk i slutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger vores website.

Ønsker du at slette eller undgå cookies? Se venligst følgende vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten af dette website.

 

SERVER-LOGFILER

Udbyderen af websitet indsamler automatisk og gemmer oplysninger i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Styresystem
  • Henvisnings-URL
  • IP-adresse
  • Tidspunkt for serverforespørgslen


Disse data kan ikke tildeles bestemte personer. En sammensætning af disse data med andre datakilder vil ikke blive gjort. Vi forbeholder os ret til at kontrollere disse data, hvis vi bliver opmærksomme på specifikke indikationer om ulovlig brug.

 

KONTAKTFORMULAR

Hvis du sender os en henvendelse via kontaktformularen, bliver din forespørgsel såvel som dine angivne kontaktoplysninger gemt for at behandle anmodningen. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

 

OPLYSNINGER, SLETNING, SPÆRRING

På ethvert tidspunkt har du ret til at modtage informationer om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og en ret til at rette, blokere eller slette disse data. For yderligere oplysninger om personlige data kan du til enhver tid kontakte os på info@nordicweb.com eller telefon 70 10 00 25.

 

GOOGLE ANALYTICS

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, der er en webservice fra Google Inc. Google Analytics benytter "Cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer, for at hjælpe med at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil din IP-adresse dog forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google disse oplysninger, til at sammensætte rapporter om aktivitet på hjemmesiden og derved levere andre tjenester relateret til websitet til webstedsoperatøren. IP-adressen, der leveres af Google Analytics, slås ikke sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i størst muligt omfang. Du kan forhindre indsamlingen det data (inkl. IP-adresse), som bliver genereret af cookien, ved at følge følgende link (Download browser plug-in).

Du kan forhindre indsamling af Google Analytics data ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie vil blive indstillet, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside:
Deaktiver Google Analytics

Du kan få flere oplysninger om Vilkår og Fortrolighed ved at besøge følgende links: http://www.google.com/analytics/terms/en.html eller https://www.google.com/intl/da/policies/
Vi påpeger, at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med koden "anonymizeIp" for at sikre en anonym samling af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).

 

UDGIVER

Dette website udbydes af:

Nordicweb ApS
Lupinhaven 2
2765 Smørum
Telefon: 70 10 00 25
CVR-nr.: 32470033

 

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler og passer på dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risiko der er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Firma Susanne Magelund Indretning/ design er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Susanne Magelund
Adresse: Christiansvej 47, 5700 Svendborg
CVR: 30366018Telefonnr.: 41 61 03 31

Mail: info@susannemagelund.dk
Website: www.susannemagelund.dk

 

VI SIKRER FAIR OG TRANSPARANT DATABEHANDLING

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

VI ANVENDER DENNE TYPE DATA OM DIG

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores ydelser og tjenester samt i vores kontakt med dig, samt for at overholde relevant lovgivning.

De data, vi anvender, omfatter:

 

ALMINDELIGE PERSONDATA

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

 

VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

Registrere dine kontakt-oplysninger for at kunne kontakte dig i forbindelse med vor levering af ydelser til dig og for at kunne skrive en korrekt faktura til dig for udført arbejde.

 

VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

 

VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

 

VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende ved, hver 3. måned at bede dig bekræfte dine kontaktoplysninger.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

VI INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine person- data.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

VI VIDEREGIVER IKKE DINE PERSONDATA UDEN DIT SAMTYKKE

Hvis vi bruger den opgave vi har løst for dig i vores markedsføring, på hjemmesiden eller i trykt materiale, vil opgaven blive anonymiseret, så ingen persondata videregives til tredie part. Hvis det skulle ske vil vi altid, indhente dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine person- data, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi videregiver ikke persondata til tredielande!

 

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

DU HAR RET TIL AT KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du kan klage til: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00

Se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


 

Programmeret og hosted af nordicweb